Completează datele solicitate mai jos si poţi vizualiza aici evenimentul. Pentru vizualizare, trebuie să te fi înregistrat în prealabil la manifestare în secţiunea „Înregistrare online”.

 

Formularul de acces este disponibil doar după ocuparea capacităţii sălii virtuale de ZOOM.